Kemikaalikimara: Pohjoismainen haaste - seosvaikutukset hallintaan

keskiviikko 29. helmikuuta 2012

Pohjoismainen haaste - seosvaikutukset hallintaan

Lyhyt pätkä lakiasiaa. Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaissut esitteen koskien kemiallisten aineiden seosvaikutuksia. Tai tarkemmin, mitä EU-lainsäädännölle pitäisi niiden suhteen tehdä.

Kemikaalialtistusta tulee montaa eri reittiä: leluja hypistellessä, kosmetiikkan myötä, elektroniikasta, sisäilmasta. Aineita lymyä pölyyn sitoutuneena, elintarvikkeissa.... Hormonaalisesti vaikuttavien aineiden vaikutuksina mainitaan aikaistunut puberteetti, pojilla sukuelinten kehityshäiriöt sekä heikkenevä siemennesteen laatu.
 
Ongelmana on, että kemikaalit ovat usean lain alla. Helposti luullaan, että Reach hoitaa kaiken, mutta näin ei ole. Reachissä toiminnanharjoittajien tulee osoittaa miten kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti. Haitallisimmille aineille on lupamenettely sekä ns. suojaverkkona kemikaalien kiellot ja rajoitukset. Uusi järjestelmä perustuu kemikaaliseoksissa sekä tietyissä tapauksissa myös esineissä olevien aineiden riskinhallintaan. Sinänsä hyvä asia, mutta arviointi koskee vain yhtä ainetta kerrallaan.
Esimerkiksi biosideillä, kosmetiikalla ja elintarvikkeilla on omat lainsäädäntönsä, tähän malliin:
 • REACH kemikaaliasetus
 • Direktiivi kasvinsuojeluaineiden saattamisesta markkinoille
 • Asetus torjunta-aineiden enimmäismääristä elintarvikkeissa ja rehuissa
 • CLP asetus (kemikaalien luokittelu, merkintä ja pakkaaminen)
 • Biosididirektiivi
 • Kosmetiikkadirektiivi
 • Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden direktiivi
 • Direktiivi elintarvikkeiden lisäaineista
 • Food Additives Authorisation Directive
 • Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet
 • Vesipuitedirektiivi
Parannuksen tilanteeseen ehdotetaan muutoksia.
 • Lyhyellä tähtäimellä kartoitetaan mahdollisuudet rajoituksiin nykyisen lainsäädännön puitteissa, mikä vaatii hyvin dokumentoituja esimerkkejä yhteisvaikutusten haitallisuudesta.  
 • Pitkällä tähtäimellä muutetaan koko kemikaaleja säätelevää EU-lainsäädäntöä siten, että ihmistä ja ympäristöä suojellaan aineiden yhteisvaikutukselta.  
 • Eri lainsäädännön alla ainelle sallitaan vain 10 % "turvalliseksi todetusta" määrästä. Tämä olisi helppo ja kustannustehokas tapa estää samalla tavalla vaikuttavien aineiden kumulatiivisia eli yhteenlaskettuja altistuksia, vaikka altistus tulisi useita reittejä (esimerkiksi elintarvikkeet, vesi, ympäristö
Saa nähdä mitä tapahtuu ja millä aikataululla. Onhan se hyvä, että Pohjoismaat ovat yksissä tuumin päätyneet ajamaan tätä asiaa. Haaste on heitetty.

Esitteen löytää täältä:

Ei kommentteja :

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails